En kista väger ca 40 kilo. I massiv ek närmare 100 kg. Tillsammans med avliden innebär det tunga lyft. Det krävs oftast två man vid dessa lyft, för att säkerställa en värdig hantering.

Önskar Du vara bärare av kista vid bisättning är det möjligt att ordna. Meddela oss detta vid beställningstillfälle. Du väljer antalet bärare. Vi bistår med hjälp, om så behövs.

Personal instruerar dig som bärare, för en säker och värdig hantering vid bisättning.

Ring 08-756 08 30 för personlig hjälp