Ring 08-756 08 30

Vi hjälper dig att utforma annonsen enligt dina önskemål, skickar ett korrektur inom några minuter och beställer annonsen efter att vi mottagit betalningen av annonskostnaden.

Vår service är kostnadsfri för dig.

Gratis hjälp med införandet !

Ring 08-756 08 30

Vi hjälper dig att utforma annonsen enligt dina önskemål, skickar ett korrektur inom några minuter och beställer annonsen efter att vi mottagit betalningen av annonskostnaden.

Vår service är kostnadsfri för dig.

Gratis hjälp med införandet !

Barn och Ungdom

301
Din sol gick upp men
skymdes bort
Du var för god för livet
Fast Din levnad blev så kort
Du har oss mycket givet

302
Du var ett lån vi alltid minns
Något underbart som ej
längre finns

303
En liten ängel kom
Log och vände om

304
Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är
Vart jag mig i världen vänder
Står min lycka i Guds händer
Lyckan kommer, lyckan går
Du förbliver, Fader vår

305
Tryggare kan ingen vara
Än Guds lilla barnaskara
Stjärnan ej på himlafästet
Fågeln ej i kända nästet
Vad han tar och vad han giver
Samme Fader han dock bliver
Och hans mål är blott det ena:
Barnets sanna väl allena

306
Svårt att se i unga dar
friska blommor falla,
tungt att mista Du som var
glädjen för oss alla

307
Låt barnen komma till mig
Och förmenen dem det icke,
ty Guds rike hör sådana till

308
Mänskligt skådat kan det tyckas
att för ung Du dog
Men en annan visste bättre
Herren gav och tog

309
Snart bröt Du upp,
Snart drog Du bort
En flyktig gäst
Ditt liv blev kort
En vår som blott
i blomning gick
En gryning som ej dagas fick

310
Sov gott, mitt barn, sov gott i Gud
Guds änglar i sin vita skrud
Som för den Högstes anlete stå
De vaka här för Dig också

311
Herren gav och Herren tog
Lovat vare Herrens namn

312
Nu är du förd, du lilla
Till Herrens örtagård
Ej mer Dig där gör illa
Vår vinter, kall och hård
Där får för Gud du träda
I klarhet lik hans sol
Och barnasången kväda
För Lammets kungastol

313
Till livet Du kom
från livet Du gick
Du såg på oss för ett ögonblick
Varför Du vände
vi söker ett svar
För alltid skall minnet
av Dig finnas kvar

314
Stilla, stum drog vår älskade
ur kretsen bort
- livets färger, som logo
underbart, gåtfullt, men kort
blektes, slocknade,dogo

315
Lyckans Stjärna
lyst för oss.
Du nu somnat in
och vi älskar Dej
och bevarar Dig
i våra hjärtan

316
Ej kan med ord vi skildra
den sorg oss drabbat har
ej mäktar vi beskriva
vad allt för oss han var.
Förlustens hela storlek
vi ej kan fatta än
vet blott att här vi mistat
vår kära, kära vän.

317
Vi innesluter nu Dig vår kära
i hågkomstens tacksamhetsgärd
och tröstar oss med att Du finnes
i en bättre och ljusare värld

318
Vi vet ingenting,
Vi anar ingenting
Från det ena ögonblicket
till det andra