Som så mycket annat finns det olika uttryck för en och samma mening.
Begravningsceremoni är det samma som begravningsakt och används oftast när det är fråga om en begravning utanför en kyrklig anknytning. När det sker i Svenska kyrkans ordning är den korrekta benämningen begravningsgudstjänst.


En begravningsceremoni utformas med ett program av olika delar. Ceremonin består oftast men inte nödvändigtsvis av musik, sång, tal, minnesord, avskedstagande och det är upp till de närmast anhöriga att bestämma detta tillsammans med den officiant som håller i begravningsceremonin.


begravningsceremoni kring en kista

hålls oftast i ett begravningskapell eller kyrka då det krävs ett större utrymme för en kista och blommor som ska läggas kring denna.

Begravningsceremonier kring en urna

som blir mer och mer vanliga kräver inte detta utrymme, varför många håller just dessa ceremonier på en plats som man vet att den avlidne tyckte väldigt mycket om eller där man har träffast i andra sammanhang som fester och trevligare sammankomster än just en begravningsceremoni.En annan fördel med att hålla en begravningsceremoni kring en urna är att man har mer tid på sig för planeringen av denna jämfört med en ceremoni kring en kista, eftersom lagen säger att en avliden ska kremeras inom 1 månad från dödsdagen.När kremeringen har ägt rum säger lagen att askan ska vara gravsatt inom 1 år.
Givetvis är det inte bra att skjuta upp detta men det kan vara bra att veta att möjligheten finns. Det kan också vara så att man vill hålla en officiell och en familjär ceremoni, där man vid en mer familjär ceremoni gravsätter askan tillsammans och vid ett tidigare eller senare tillfälle håller en officiell ceremoni med eller utan urna.


Möjligheter finns, och vi vill att du ska veta, att vi alltid finns till för dig om du har frågor och funderingar kring detta.
Det gäller vid planering av framtida begravning eller vid beställning för ett nyss inträffat dödsfall, vår uppgift är att hjälpa dig. 

Ring 08-756 08 30 för personlig hjälp