Få en FIN OCH VÄRDIG bisättning av den avlidne

En fin och värdig bisättning, med eller utan anhörigs närvaro, anser vi på Silverstadens Begravningsbyrå vara en viktig del.

En bisättning omfattar följande:

Önskad kista hämtas på lager och förs till bårhuset.

  • Tvättning av den avlidne sker, om så behövs.
  • Kistläggning
  • Svepning av den avlidne med kistans dräkt, eller med egna kläder.
  • Transport av kista från bårhus till bisättningslokal, vilken den aktuella församlingen tillhandahåller.

Bisättning kan utföras så snart vi fått uppgift om den avlidne och var denne befinner sig. Vi kontaktar aktuellt bårhus, för information om att avliden är klar för svepning och kistläggning. Då avliden ska obduceras kan besked om dödsorsak dröja. Detta hindrar inte dig som anhörig, att ändå arrangera för begravning.
Vi på Silverstadens Begravningsbyrå gör vårt yttersta för att arrangera begravningen enligt din önskan. Kompetens finns att skapa rum för farväl, oavsett religion, kultur eller livsåskådning.

Låt oss hjälpa dig utföra en fin och värdig bisättning.

Ring 08-756 08 30