I Stockholm finns det oändliga möjligheter till lokaler och platser där Ni kan hålla en borgerlig begravningsakt. Det mest förekomna är de begravningskapell som finns runt om i kommunen och Stockholms förorter men det blir mer och mer vanligt att en borgerlig begravning hålls kring en urna istället för en kista vilket har öppnat möjligheten att använda sig av alla tänkbara samlingslokaler då hänsyn till plats för en stor kista inte behöver tas.

För att planera en borgerlig begravning i Stockholm är det en tid för begravningen som först måste fastställas innan Ni bokar lokalen för ceremonin.

Till skillnad från begravning enligt Svenska kyrkans ordning finns det möjlighet att hålla en borgerlig begravning när som helst, vardag som helgdag, dag- eller kvällstid.

Ni avgör själva om Ni vill anlita någon av de professionella officianterna som finns att tillgå eller om Ni hellre önskar att någon nära vän eller bekant ska hålla i den borgerliga begravningen. Tänk på att det kan bli väldigt känslosamt och det krävs mycket eget arbete för att få till en fin ceremoni.

Fördelen med en professionell officiant är rutinen och kunskapen om hur man bäst genomför en borgerlig begravning i Stockholm, kostnaden för en officiant varierar men ligger oftast mellan 2.500 - 5.000 kronor inkl.sociala avgifter.

Fördelen med en person som känner den avlidne är att historian med den avlidne är naturlig och det kan öppna upp för spontana tal och berättelser om gemensamma upplevelser med den avlidne.

Det viktiga är att Ni känner att Ni får utforma den borgerliga begravningen helt efter den avlidne och er egen stil och vilja, det ska kännas rätt för Er.

Med dagens teknik kan ett bildspel och musik hjälpa till att få en stund då alla samlade själva får minnas tillbaka till olika skeden i livet som varit tillsammans med den avlidne.

Uppskattat och det hjälper till att fylla ut tiden för den borgerliga begravningen där den kyrkliga begravningen har sina olika böner och ritualer.

En begravning bör vara 30-40 minuter lång beroende på hur många man är samlade, blir den kortare kan det faktiskt kännas som lite meningslöst eftersom alla har planerat för denna dag, köpt blommor och Ni har lagt ner tid och pengar för att skapa ett fint avsked.

Blir den längre och den inte är varierande kan känslan bli det motsatta.

 

Lägg i hop längden på de olika talen och musikstyckena och räkna med 10 minuter för avskedet kring kistan för ca.30-40 personer så ser Ni om Ni behöver lägga till eller ta bort något i ert program för en lyckad borgerlig begravning i Stockholm eller vart Ni nu väljer att hålla till.