Medlem i Svenska kyrkan

Sedan kyrkan skiljde sig från staten år 2000 är det endast medlemmar i Svenska kyrkan som får ha begravningsgudstjänsten i kyrkan, alla andra hänvisas till de kapell som finns eller en lokal som kommunen håller med, ex. krematoriekapell.

Måste man ha begravning ?

Nej, det finns inget krav på begravningsakt, och för många som levt ensamma utan någon större eller ingen bekantskapskrets alls kan detta vara ett väl så gott alternativ

Begravningslokal

Det finns inga regler för vart en begravninsgakt ska hållas.
Vår erfarenhet är väldigt brokig, vi har haft begravningar ute i naturen, på arbetsplatser, sjukhem, Folkets Hus, i hemmet, på sommarställen, ute i skärgården, i trädgården m.fl och vi har verkligen fått smak på dessa anorlunda ställen. Det har varit väldigt uppskattat av våra kunder och gästerna har sagt att, tänk att man kan göra såhär, va fint det blev

Vi anser att det är bara den avlidne och dess anhöriga som ska avgöra hur denna sista högtid ska hållas, man kan fråga sig varför en begravning måste hållas i en kyrka, en lokal som kanske bara har besökts av den avlidne då någon i bekantskapen gift sig, döpt ett barn, eller begravts. Det mer naturliga är väl att hålla den sista högtiden på en plats som den avlidne tyckte väldigt mycket om, vår erfarenhet av dessa begravningar är enbart positiva då vi nutidsmänniskor får lite mer närhet till döden och därmed också inser att det hör till livet och inget vi ska vara rädda för. Det är en god bearbetning av ens sorg om man gör detta till ett fint minne. Det ovan skrivna utesluter inte det kristliga om så önskas utan den erfarenhet vi har med dessa begravningar har varit mycket stimulerande för det kyrkliga ämbetet också. Givetvis finns det lokala avvikelser även här.

Ring 08-756 08 30 för personlig hjälp