Det finns inget krav på begravningsakt - och för många som levt ensamma utan någon större eller ingen bekantskapskrets alls, kan detta vara ett väl så gott alternativ . 

Kan man ändå få en präst som läser några ord ?

​Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan man be om denna tjänst, att prästen ger sin välsignelse och överlämnar stoftet i Guds händer genom 3 skopor mull.

Kan man få ta ett farväl utan att behöva arrangera en begravningsakt ?

Det går bra att be oss ordna för en familjestund med eller utan öppet lock, där du kan ta ditt peronliga farväl kring kistan. 

Kostar det lika mycket ändå ?​

Lokalen för visning brukar vara kostnadsfri och vår kostnad för representant blir betydligt lägre. Ofta då ingen ska se kistan väljer beställaren en enkel kista som ändå är godkänd för dess ändamål.

Svaret på denna fråga blir med största sannolikhet, att begravningsbyråns kostnader blir betydligt lägre. Vad gäller de förmedlade varor och tjänster är det oftast bara en annonskostnad som tillkommer, där det står att ex. begravningen sker i stillhet eller begravningen har ägt rum.

Ring 08-756 08 30 för personlig hjälp

Direktare

För dig som önskar kremering utan föregående akt i kyrka eller kapell. Möjlighet finns att komplettera denna tjänst med en akt kring urna efter kremering.

I priset ingår kista enligt bild, pappkartong för aska, svepning, kistläggning, lokal transport samt vårt arvode för att handlägga äreendet.

6.000 kronor (ord.7.500.-)Gör beställningen här