Jordbegravning är det mest naturliga sättet att begravas, ett sätt som vi människor har använt oss av sedan vår begynnelse. Jordbegravning innebär att man gravsätter hela kistan i en grav och man har möjlighet att ta avsked vid graven alternativt vid kistan i kapellet eller kyrkan. Det senare blir mer och mer vanligt då många upplever det tungt att följa med kistan ut till graven och se kistan sänkas ner.
Begravningakten hålls efter ordinarie program, beställaren avgör om avsked ska ske kring kistan i begravninglokalen precis som vid en kremering eller om alla eller de som vill följer med till graven och tar avsked där.

Beställaren kan välja att ha egna bärare (6 till antalet) eller hyra in det lokala bärarlaget. Det går att kombinera detta genom att ha några egna och resterande från bärarlaget. Kostnad för 6 bärare ca.4000 kronor beroende på avstånd och tid

Ring 08-756 08 30 för personlig hjälp