För Dig som vill göra vissa delar själv

 

Det kan vara så att Du endast vill köpa detta från oss och anlita en annan begravningsbyrå för övrigt arrangemang, eller Du vill ordna med begravningsarrangemanget själv i kyrkan eller i kapellet. Vi utför det Du vill få hjälp med, små som stora uppdrag är välkomna.

I följande ingår

  • vi hämtar vald kista på lagret och åker till aktuellt bårhus 
  • vi kistlägger den avlidne, sveper med medföljande svepdräkt 
  • kistan bärs ut till bilen 
  • vi för kistan till huvudmannens bisättningslokal i avvaktan på begravning eller om så önskas direkt till krematorium eller kyrkogård för gravsättning. Lokala transporter ingår.
  • Ni ordnar med bokningar och beställningar av nödvändiga handlingar