Kremationsbegravning är det mest förekomna sättet idag då det ger möjlighet att kunna välja minneslund eller att spridas för vinden över havet eller naturen. Kremationsbegravning är på de flesta platser ett något dyrare alternativ då det behövs både en kista som används vid begravningsakten och sedan en urna som ska gravsättas i en grav därefter. Väljer man däremot minneslund  så behövs det ingen urna, ej heller någon gravsten.

  •     Eldbegängelse även kallat
  •     Begravningsakten hålls efter ordinarie program
  •     Avsked sker kring kistan
  •     Församlingen lämnar kistan i begravningslokalen
  •     Kistan förs till det valda krematoriet


Efter ca. 2 veckor finns askan på plats vid den valda kyrkogården för vidare transport eller gravsättning i :
 
Minneslund

Där får inga närvara vid gravsättningen utan oftast får beställaren bara ett skriftligt besked om att detta skett.

Spridas i minneslund förekommer bara på några få större kyrkogårdar.
Det vanligaste är att kyrkogårdsförvaltningen samlar ihop några askor ( alla i varsin askkartong ) för att gräva ner dessa på ett begränsat område inom minneslunden. Tanken med detta är att ingen ska veta vart exakt någon avliden är nergrävd .

 
Egen grav

Beställaren bokar tid via begravningsbyrån eller direkt med pastorsexpeditionen för en tid då gravsättning av den valda urnan ska ske, en enklare ceremoni hålls vid graven med präst om man så önskar eller endast vaktmästare.

Representant från begravningsbyrån kan även förekomma om så är uppgjort.

 
Spridas i havet

En ansökan skickas in till länsstyrelsen för att få sprida askan överett önskat område minst 1000 m från närmaste land

 
Spridas på land

En ansökan skickas in till länsstyrelsen för att få sprida askan över ett önskat område

Ring 08-756 08 30 för personlig hjälp