Representant vid urnsättning

Då urna ska gravsättas, i befintlig familjegrav, eller ny grav, kontaktar du församlingens kyrkogårdsförvaltning, eller oss på Silverstadens Begravningsbyrå. Detta för att boka en tid för urnsättning. Kyrkvaktmästare underrättas ang. bokad tid.

Vanligt är, att närmaste familjen träffas vid gravplats på avtalad tid. Möjlighet finns att familjemedlem sänker ner urna, om så önskas. I annat fall gör kyrkvaktmästare detta.

Önskar Du ha präst och representant från begravningsbyrån med, så vänder Du dig direkt till oss för tidsbokning av urnsättningen. 

Representant från begravningsbyrå ersätter då vaktmästares roll. Och arrangerar dekoration, musik och annat, som Du eventuellt behöver hjälp med.