Ring 08-756 08 30

Vi hjälper dig att utforma annonsen enligt dina önskemål, skickar ett korrektur inom några minuter och beställer annonsen efter att vi mottagit betalningen av annonskostnaden.

Vår service är kostnadsfri för dig.

Gratis hjälp med införandet !

Ring 08-756 08 30

Vi hjälper dig att utforma annonsen enligt dina önskemål, skickar ett korrektur inom några minuter och beställer annonsen efter att vi mottagit betalningen av annonskostnaden.

Vår service är kostnadsfri för dig.

Gratis hjälp med införandet !

Sentenser

1602

Tack för våra lyckliga år


1603

Störst av allt är kärleken


1604

Stora själar lida tyst


1605

Hjärtat gömmer minnena


1606

I kärlek


1607

Kärleken är allt


1608

Kärleken övervinner allt


1609

Vårt enda hem är kärleken


1610

Genom kärleken lever det vi har förlorat


1611

Livets gränssten men icke kärlekens


1612

Din kärlek lever i oss


1613

Vår kärlek följer Er


1614

Evigt förenade i kärleken


1615

Tack för Din kärlek


1616

I kärlek levde Du,
i tro dog Du,
i frid vilar Du


1617

Genom död till liv


1618

Över djupen mot höjden


1619

Till ljuset


1620

Vi leva för att dö, men dö för att leva


1621

Vi dö, men vi dö icke,
ty vi leva vidare i deras
hjärtan, som älska oss


1622

Döden är porten till livet


1623

Inget väsen kan sönderfalla till ingenting


1624

Mötas för att skiljas,
skiljas för att mötas


1625

Korset först och kronan sedan


1626

Låt ankaret falla - jag är i hamn


1627

Återseendet står kvar


1628

Vi mötas igen


1629

Återförenade


1630

Minnet vår glädje, återseendet vårt hopp


1631

Ditt minne lever


1632

Tack för vad Du gav


1633

I tacksamt minne


1634

För tidigt för oss men det var Guds vilja


1635

Hans verk lever


1636

Blev till välsignelse


1637

Han levde för att tjäna


1638

Störst är den som tjänar


1639

Här vilar de flitiga händerna


1640

Ett ädelt hjärta fann här sin ro