För att kunna utföra våra tjänster inför och vid begravningen behöver vi få uppgifter kring den avlidne och Dig som beställare förutom att Du väljer ut de varor och tjänster som Du önskar från oss.

Vid vår telefonkontakt är det bra om Du har den avlidnes uppgifter framför dig och även om Du har något dokument med den avlidnes önskemål nedskrivna.

Vi leder Dig igenom alla delar och sammanställer det i en offert som vi skickar till Dig för godkännande.

När vi tagit emot underskriven offert påbörjar vi vårt uppdrag enligt det överenskomna och följer Er genom hela uppdraget med en och samma kontakt för att Ni ska känna trygghet.

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Salakontoret 0224-30500  Täbykontoret 08-7560830