Behoven är olika och önskemålen likaså

 

Vi utgår alltid från det bårhus som den avlidne ligger på, för att erbjuda ett så rättvis pris som möjligt, för alla våra kunder. Det vanligaste är att begravningen äger rum i samma kommun som dödsfallet inträffat varför det oftast inte tillkommer någon extra kostnad för transport med begravningsbil. Om begravningen ska äga rum på annan ort än där den avlidne ligger tillkommer en kostnad av 210 kronor per påbörjad mil.

 

Vid begravningen, om Ni valt att arrangera en sådan i kyrka eller kapell tillkommer en kostnad av 80 kronor per påbörjad mil för den representant som kommer ut från vårt närmaste kontor.