När Du bestämt dig för kremering krävs det någon form av urna för att förvara askan i.

På krematoriet tillhandahåller de en enkel wellpappkartong som kan användas men oftast bara då det gäller minneslund och spridning över hav.

En urna visar alltid på ett kremationsnummer/identitetsnummer som ska överensstämma med identitetsbeviset som följer med urnan när den kvitteras ut på krematoriet. Detta för att säkerställa att det är rätt aska som lämnas ut.

Hanteringen från att kistan lämnas på krematoriet till att askan hämtas sker med högsta tänkbara säkerhet, en bricka i porslin läggs på kistan innan den förs in i ugnen och visar på identitetsnumret . Den följer sedan med askan och kompletteras med en ettikett med motsvarande nummer i botten på urnan eller som en plombering av askkartongen.

Önskar Du komma med en egen urna så går det bra så länge den uppfyller kraven från kyrkogård/kolumbarium och har en volym på minst 4,5 liter

RING 08-756 08 30 FÖR PERSONLIG HJÄLP