Minnesstund efter begravning

Att ordna med en minnesstund i samband med begravningen är ett tryggt och fridfullt sätt att samla nära och kära efter själva begravningsakten. Den kan hållas i valfri lokal som du själv väljer ut; en restaurang, församlingshemmet i anslutning till kyrkan, det privata hemmet osv. Det är Du som väljer ut vad som kan passa med hänsyn till det antal som ska komma, ekonomi samt tid på dagen för begravningen. 

 

För att Du ska bli nöjd med minnesstunden rekommenderar vi på Silverstadens Begravningsbyrå att den planeras i förväg, vilket kan omfatta bordsplacering, musik, ett eventuellt minnesbord med fotografi av den avlidne, blommor m.m. Om ni i samtalet med prästen inför begravningen framfört er önskan om dennes närvaro vid minnesstunden och denna tackat ja, kommer prästen kunna hjälpa till med att samla in alla och ge ordet om någon önskar hålla ett tal, samt om uppläsning av minnesgåvor skall ske. Det är Du som bestämmer hur minnesstunden ska genomföras. Att planera den ökar förutsättningen att tillställningen kommer att bli till en positiv och bra samvaro för alla närvarande.

 

Du kan bjuda in till minnesstunden förslagsvis via dödsannonsen, alternativt muntligt eller skriftligt i en separat inbjudan. Hur Du väljer att göra är upp till dig.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Besöksadress

Radarvägen 7 , 183 61 TÄBY

Huvudkontor/Postadress

Stjärngatan 8, 733 40 SALA

Orgnr: 556606-7962

Swisnr. 123 480 46 62

Silverstadens Begravningsbyrå AB

Vi gör vårt yttersta för att utforma begravningen som du önskar. Att du känner dig trygg med arrangemanget och nöjd med resultatet. Vi är en personlig och familjeägd begravningsbyrå med lång erfarenhet inom begravning, juridik och gravstenar. 

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Silverstadens Begravningstjänst aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Silverstadens Begravningstjänst.