Minnesstund efter begravning

Att ordna med en minnesstund i samband med begravningen är ett tryggt och fridfullt sätt att samla nära och kära efter själva begravningsakten. Den kan hållas i valfri lokal som du själv väljer ut; en restaurang, församlingshemmet i anslutning till kyrkan, det privata hemmet osv. Det är Du som väljer ut vad som kan passa med hänsyn till det antal som ska komma, ekonomi samt tid på dagen för begravningen. 

 

För att Du ska bli nöjd med minnesstunden rekommenderar vi på Silverstadens Begravningsbyrå att den planeras i förväg, vilket kan omfatta bordsplacering, musik, ett eventuellt minnesbord med fotografi av den avlidne, blommor m.m. Om ni i samtalet med prästen inför begravningen framfört er önskan om dennes närvaro vid minnesstunden och denna tackat ja, kommer prästen kunna hjälpa till med att samla in alla och ge ordet om någon önskar hålla ett tal, samt om uppläsning av minnesgåvor skall ske. Det är Du som bestämmer hur minnesstunden ska genomföras. Att planera den ökar förutsättningen att tillställningen kommer att bli till en positiv och bra samvaro för alla närvarande.

 

Du kan bjuda in till minnesstunden förslagsvis via dödsannonsen, alternativt muntligt eller skriftligt i en separat inbjudan. Hur Du väljer att göra är upp till dig.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss