Representant vid begravning

Vi tillhandahåller en representat med erfarenhet, som ansvarar för arrangemanget av den planerade begravningen. Representanten finns på plats ca 1 tim innan begravningsceremonin.

 

Det är inte vaktmästaren, eller annan tjänstgörande, som arrangerar detta, utan begravningsentreprenören, enl. beställning, eller du själv.

 

Enligt Silverstadens Begravningsbyrås policy, är ansvarig för mottagen beställning i största möjliga mån, även den som representerar vid begravningsceremoni. Allt för att skapa sammanhang och trygghet för dig som kund.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss