Juridik i sorg

De flesta har någon gång behov av juridisk hjälp. Det kan gälla allt från enkla privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvsskiften. Här finns hjälp att få i livets alla skeden.

Ring oss idag

Bouppteckning

En bouppteckning är en specifikation av den avlidnes och eventuell make/makas tillgångar och skulder. Vi på Silverstadens Begravningsbyrå hjälper till med juridisk hjälp under bouppteckningen, läs mer här >>

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Vi på Silverstadens Begravningsbyrå hjälper till med juridisk hjälp under Dödsboanmälan, läs mer här >>

God man

Här kan ni läsa om all nödvändig information för dig som är eller är anhörig med en god man. Har ni några frågor kan ni alltid kontakta oss annars går det bra att läsa informationen här >> 

Få juridisk hjälp av en erfaren begravningsbyrå

Vid ett dödsfall blir det oftast aktuellt att få juridisk hjälp. Det kan handla om en bouppteckning som måste upptecknas, ett testamente som ska verkställas eller ett livsarkiv som ska gås igenom. Läs informationen här >> 

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Besöksadress

Radarvägen 7 , 183 61 TÄBY

Huvudkontor/Postadress

Stjärngatan 8, 733 40 SALA

Orgnr: 556606-7962

Swisnr. 123 480 46 62

Silverstadens Begravningsbyrå AB

Vi gör vårt yttersta för att utforma begravningen som du önskar. Att du känner dig trygg med arrangemanget och nöjd med resultatet. Vi är en personlig och familjeägd begravningsbyrå med lång erfarenhet inom begravning, juridik och gravstenar. 

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Silverstadens Begravningstjänst aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Silverstadens Begravningstjänst.