Bårtransport från hemmet

Vid inträffat dödsfall så är det många praktiska saker att ta ansvar för. Bårtransport kan vara en del av detta.

Ring oss idag

Hur gör jag nu ?

När dödsfallet inträffar under en sjukhusvistelse kommer den avlidne att föras till bårhus/kylrum av sjukhusets vaktmästeri.

Då dödsfallet sker utanför sjukhuset lämnas ansvaret för transport till anhörig. Anledning till detta är att vårdpersonal inte ska styra kund till annan begravningsbyrå än den som anhörig önskar att få begravningen arrangerad av.

Du kan kontakta oss direkt för att ordna med transport av avliden från boendet, som en del av arrangemanget kring begravningen. Kostnad för detta debiteras dödsboet.

Om Du väljer att låta oss ombesörja bårtransporten, kan du vara lugn och trygg med ditt val.

 

Låt oss hjälpa dig med en värdig bårtransport. Vår begravningsbyrå hjälper dig rätt. 

 

I vissa fall, då läkare kräver obduktion, och/eller den avlidne stått under vård i hemmet kan landstinget ha gjort en upphandling av dessa transporter och läkaren är då den som beställer och landstinget står för kostnaden.

 

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Besöksadress

Radarvägen 7 , 183 61 TÄBY

Huvudkontor/Postadress

Stjärngatan 8, 733 40 SALA

Orgnr: 556606-7962

Swisnr. 123 480 46 62

Silverstadens Begravningsbyrå AB

Vi gör vårt yttersta för att utforma begravningen som du önskar. Att du känner dig trygg med arrangemanget och nöjd med resultatet. Vi är en personlig och familjeägd begravningsbyrå med lång erfarenhet inom begravning, juridik och gravstenar. 

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Silverstadens Begravningstjänst aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Silverstadens Begravningstjänst.