Visning av den avlidne

Det kan vara fint att få ta ett personligt avsked kring en öppen kista med den

absolut närmaste familjen. 

Ring oss idag

Varför visning?

I dag inträffar döden oftast på institution. Avliden förs till bårhus, innan begravningsbyrå kommer för bisättning. Visning ordnar vi numera i samband med bisättning, eller vid annat tillfälle som passar bättre. Visning är en fin, och för många en oerhört viktig stund, i fortsatta sorgeprocessen. Oftast sker visning i kretsen av den närmaste familjen.

Vi rekommenderar visning så snart som möjligt efter dödsfall. Detta för att undvika alltför stor förändring hos avlidnes utseende. Anser vi vid aktuell visning att förändring kan upplevas svår, upplyser vi om det innan kista öppnas.

Vi kan avråda, men inte hindra dig, att se den avlidne. Vanligast är en stund kring en stängd kista.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss

Besöksadress

Radarvägen 7 , 183 61 TÄBY

Huvudkontor/Postadress

Stjärngatan 8, 733 40 SALA

Orgnr: 556606-7962

Swisnr. 123 480 46 62

Silverstadens Begravningsbyrå AB

Vi gör vårt yttersta för att utforma begravningen som du önskar. Att du känner dig trygg med arrangemanget och nöjd med resultatet. Vi är en personlig och familjeägd begravningsbyrå med lång erfarenhet inom begravning, juridik och gravstenar. 

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Silverstadens Begravningstjänst aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Silverstadens Begravningstjänst.