Visning av den avlidne

Det kan vara fint att få ta ett personligt avsked kring en öppen kista med den

absolut närmaste familjen. 

Ring oss idag

Varför visning?

I dag inträffar döden oftast på institution. Avliden förs till bårhus, innan begravningsbyrå kommer för bisättning. Visning ordnar vi numera i samband med bisättning, eller vid annat tillfälle som passar bättre. Visning är en fin, och för många en oerhört viktig stund, i fortsatta sorgeprocessen. Oftast sker visning i kretsen av den närmaste familjen.

Vi rekommenderar visning så snart som möjligt efter dödsfall. Detta för att undvika alltför stor förändring hos avlidnes utseende. Anser vi vid aktuell visning att förändring kan upplevas svår, upplyser vi om det innan kista öppnas.

Vi kan avråda, men inte hindra dig, att se den avlidne. Vanligast är en stund kring en stängd kista.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss