Värdig & fin bisättning

En fin och värdig visning den avlidne, med eller utan anhörigs närvaro, anser vi på Silverstadens Begravningsbyrå i Täby vara en viktig del.

 

Ring oss idag

Vad innebär bisättning?

  • Tvättning av den avlidne sker, om så behövs.
  • Kistläggning
  • Svepning av den avlidne med kistans dräkt, eller med egna kläder.
  • Transport av kista från bårhus till bisättningslokal, vilken den aktuella församlingen tillhandahåller.

Bisättning kan utföras så snart vi fått uppgift om den avlidne och var denne befinner sig. Vi kontaktar aktuellt bårhus, för information om att avliden är klar för svepning och kistläggning. Då avliden ska obduceras kan besked om dödsorsak dröja. Detta hindrar inte dig som anhörig, att ändå arrangera för begravning. Vi på Silverstadens Begravningsbyrå gör vårt yttersta för att arrangera begravningen enligt din önskan. Kompetens finns att skapa rum för farväl, oavsett religion, kultur eller livsåskådning.

Svepning av den avlidne

När dödsfall sker på sjukhus, eller vårdinrättning, är det som oftast personal på avdelningen, som ombesörjer tvätt och påklädning av sjukhusskjorta. När dödsfall sker på äldreboende, är det brukligt att personal klär den avlidne i egna kläder, vilka anhöriga valt ut.

När hämtning via bårtransport av avliden sker från bårhus, följer vi de instruktioner ang. svepdräkt/ egna kläder, som du framfört vid beställningstillfälle.

Svepning innebär att vi tvättar, om så behövs, och klär den avlidne. Vanligast är att svepning sker i svepskjorta som begravningsbyrån har att erbjuda. Det förekommer även att vi klär på den avlidne i privata kläder, som beställaren då överlämnat till bårhus, eller till oss.

Önskar Du svepning i privata kläder... Tänk på att ta med underkläder och strumpor. Gärna kläder som har lite stretch och kläder som använts nyligen av den avlidne.

Möjlighet finns att privata tillhörigheter lämnas, för att följa med den avlidne.

Kistläggning av den avlidne

Efter svepning läggs kropp i kista och bäddas om med medföljande täcke och kudde, s.k kistläggning. Önskar du att avliden ska få täcke och kudde från hemmet, så ordnas det. Detta tas med vid beställningstillfälle. Eventuellt egna kläder och annat personligt du önskar ska medfölja i kistan, tas också med.

Uppmuntra gärna barn i familjen att delta i sorgeprocessen. Detta genom att rita eller skriva något, som läggs i kista tillsammans med den avlidne. Det kan också vara fotografier, blommor, böcker, favoritgodis m.m

Är Du osäker på vad som får följa med i kistan, så rådfråga vår personal.

Vår begravningsbyrå hjälper dig rätt.

Bärare vid bisättning

En kista väger ca 40 kilo. I massiv ek närmare 100 kg. Tillsammans med avliden innebär det tunga lyft. Det krävs oftast två man vid dessa lyft, för att säkerställa en värdig hantering.

Önskar Du vara bärare av kista vid bisättning är det möjligt att ordna. Meddela oss detta vid beställningstillfälle. Du väljer antalet bärare. Vi bistår med hjälp, om så behövs.

Personal instruerar dig som bärare, för en säker och värdig hantering vid bisättning.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss